Selecteer een pagina

< Terug

Vastgoedprojecten in beeld

 

Houten starterswoningen
aan Schoolstraat in Didam

Aan de Schoolstraat in het centrum van Didam komen vijf energiezuinige starterswoningen die met voorrang worden verhuurd aan jongeren tot 23 jaar en van 23 tot en met 28 jaar. De woningen worden in de fabriek in Wehl geheel prefab gefabriceerd van hout. Op deze wijze kunnen ze snel op de locatie worden neergezet. De woningen komen op de plek waar voorheen twee verouderde woningen al geruime tijd leeg stonden. Eind 2021/begin 2022 zijn de woningen gesaneerd (asbest) en gesloopt. In het voorjaar van 2022 worden de nieuwe woningen op de plek neergezet en wordt de locatie verder ingericht.
 
 

Renovatie woningen
in Didamse Molenwijk 

In de Molenwijk in Didam renoveerden en verduurzaamden we afgelopen jaar samen met aannemer Klomps 42 woningen. Eigenlijk zouden we er tien meer aanpakken, maar een vleermuis gooide roet in het eten. Tijdens de winterslaap van deze vleermuis mogen we namelijk niks aan de woningen doen. Daarom beginnen we in april, meteen na het broedseizoen, met de werkzaamheden aan de laatste tien woningen in de Molenwijk.

De woningen die we al wel onder handen namen, kregen compleet nieuwe gevels, daken en zonnepanelen op het dak. Daarmee zijn de woningen mooier én energiezuiniger geworden. Daar waar nodig zijn ook badkamers, toiletten en keukens vervangen. De bewoners konden tijdens de renovatie gewoon thuis blijven wonen. Dat was zeker niet altijd even fijn voor de bewoners. Daarom hebben we enkele uitrustwoningen in de wijk ingericht, waar bewoners zich even rustig konden terugtrekken.

De woningen staan er inmiddels weer warmpjes bij!

 

Sloop en herbouw woningen Angerlo

In Angerlo staan aan Het Kruisveld en de Dorpsstraat verouderde eengezinswoningen. Op beide locaties gaat het om acht woningen waarvoor we plannen hebben gemaakt.


Het Kruisveld
In het voorjaar van 2021 werd een sloopbesluit genomen voor de woningen aan Het Kruisveld. We gaan pas slopen wanneer alle bewoners een nieuwe, tijdelijke plek hebben gevonden. Voor dit project is een sociaal plan geschreven en de herhuisvesting van bewoners kwam snel op gang. De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd. Ze krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar één van de nieuwe woningen. We verwachten eind 2022 te beginnen met de bouw van acht nieuwe woningen. Dit worden levensloopbestendige èn eengezinswoningen.

Dorpsstraat
Er is nog geen sloopbesluit genomen voor de woningen aan de Dorpsstraat in Angerlo. We verwachten dat dit besluit in het voorjaar van 2022 wordt genomen. Op dat moment gaat ook het sociaal plan in en begint de herhuisvesting van bewoners. De achtertuinen van deze woningen zijn diep. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer woningen terug te bouwen dan de acht die er nu staan.

Prins Clauslaan, Giesbeek 

We gaan 12 woningen slopen en bouwen hier 14 levensloopbestendige woningen voor terug. We zijn volop bezig met de herhuisvesting van de huidige bewoners. De meeste bewoners zijn inmiddels verhuisd. Zij krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar een van de nieuwe woningen. In 2022 slopen we de woningen om vervolgens te kunnen starten met de nieuwbouw van de 14 woningen.

Het nieuwe gezicht van Waverlo 

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verbouwing van Waverlo in Meulenvelden. Het gebouw in Didam onderging een flinke metamorfose en kreeg daarmee een compleet nieuw gezicht. Het resultaat is prachtig. De verhuizing van bibliotheek Montferland vindt plaats in februari. In die maand opent ook het café. Op 6 april staat een feestelijk opening van het gebouw gepland.

Er gebeurt in Waverlo veel. Ook Liemerije breidt haar activiteiten daar uit met onder andere dagbesteding in de vorm van een werkplaats en een levendig café. In dit café werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De bibliotheek neemt in Waverlo een centrale plek in. Het wordt een spannende ruimte, waar boeken worden uitgeleend, maar waar ook plek is voor maatschappelijke initiatieven en functies zoals het taalhuis en de digitale overheid. Verder zijn er diverse werkplekken gecreëerd. Allemaal tussen het groen. De bibliotheek wordt een soort urban jungle. Bestaande huurders zoals Stichting Senioren Kontakt, de pedicure en de kapper behouden hun plek in Waverlo.

Plavei is heel blij met de transformatie van Waverlo en hoopt dat Meulenvelden een fijne ontmoetingsplek wordt voor jong én oud.  

Nieuwsgierig? Bekijk dan eens de foto’s.

 

Bloemenbuurt 

Bekijk de pagina ‘Wijkvernieuwing Bloemenbuurt’ wat we het afgelopen jaar in deze wijk aan bouwactiviteiten gedaan hebben.

 


’s-Heerenberg-Oost in beweging 

’s-Heerenberg-Oost is een wijk in beweging. Er bestaan zorgen over de toekomst van de wijk. Een aantal voorzieningen staat onder druk of is verdwenen. Denk aan de supermarkt en de voetbalvereniging. Ook de Galamaschool verdwijnt uit het hart van de wijk. Ook is er veel overlast bij De Bongerd.

Uit gesprekken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijkt dat bovengenoemde problemen ook gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de wijk. Het aantal kwetsbare bewoners groeit en in delen van de wijk met een grote concentratie van sociale huurwoningen staat de leefbaarheid onder druk.

Maar inmiddels kijkt ’s-Heerenberg-Oost weer vooruit. Er wordt gekeken naar kansen voor duurzame en toekomstbestendige woningen. Daarnaast wordt onderzocht hoe ‘s-Heerenberg-Oost van het aardgas af kan. Allemaal veranderingen die invloed hebben op het wonen en leven in ‘s-Heerenberg-Oost.
Alles over het project en de visie leest u via www.oostkijktvooruit.nl.

< Terug

Didam, Schoolstraat – Sfeertekening

Didam, Schoolstraat – Sloop

Didam, Schoolstraat – Sloop

Didam, Molenwijk – Opruimdag

Didam, Molenwijk – Opruimdag

Didam, Molenwijk – Renovatie

Didam, Molenwijk – Renovatie

Didam, Molenwijk – Vervanging van de gevels

Didam, Molenwijk – Vervanging van de gevels

Didam, Molenwijk – Na renovatie

Didam, Molenwijk – Na renovatie

Angerlo, Het Kruisveld – Situatieschets

Didam, Waverlo – Meer groen

Didam, Waverlo – Meer groen

Didam, Waverlo – Nieuwe bibliotheek

Didam, Waverlo – Horeca

Didam, Waverlo – Horeca

‘s-Heerenberg-Oost – Luchtfoto

‘s-Heerenberg-Oost – Luchtfoto

‘s-Heerenberg-Oost – Luchtfoto

‘s-Heerenberg-Oost – Luchtfoto

‘s-Heerenberg-Oost vanuit de lucht

footer huisjes