Selecteer een pagina

Onze dienstverlening

Hoe waarderen onze bewoners ons? U leest het op deze pagina.

Rapportage Aedes-Benchmark en Huurlabel

Bewoners geven Plavei een 8,3

De Aedes-Benchmark vergelijkt corporaties op vijf prestatievelden en geeft per prestatieveld een letter A, B of C. Een A-score staat voor een score boven het landelijk gemiddelde, een B-score staat voor een score vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en een C-score voor een score onder het landelijk gemiddelde.

Vrijwel alle corporaties vullen de Aedes-Benchmark in. Voor ons is het een goede graadmeter hoe we presteren ten opzichte van andere corporaties. De cijfers zeggen overigens weinig zonder het verhaal erachter. We bespreken onze prestaties op landelijk en regionaal niveau met omliggende corporaties. We leren van en met elkaar. Op basis van de opgedane kennis en de input van onze bewoners, voeren we daar waar mogelijk, verbeteringen door in onze processen.

Dan de prestaties. Over 2021 scoorden we op alle onderdelen een B: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud en Verbeteringen en Duurzaamheid. Bij het onderdeel Huurdersoordeel zagen we het afgelopen jaar al onze cijfers stijgen. Dat is een mooie constatering, maar we blijven in gesprek met bewoners, partners, medewerkers en KWH met als doel de klantbeleving van onze bewoners naar een nog hoger niveau te tillen.

grafiek 3
grafiek 3

Bewoners geven Plavei een 8,3

Om de tevredenheid over onze dienstverlening te meten, maken we ook gebruik van het Huurlabel voor woningcorporaties van Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Deze cijfers vormen de input voor het Aedes-Benchmark onderdeel Huurdersoordeel. Op alle onderdelen scoren we op of boven het landelijk gemiddelde. Dat we van onze (oud-)bewoners een 8,3 kregen voor de totale waardering in 2021 was voor ons de kers op de taart. We zijn hier erg trots op!

Reparaties

We onderhouden onze woningen goed. Maar soms zijn er toch reparaties nodig. We handelen reparatieverzoeken zo snel mogelijk af. We streven ernaar dat zoveel mogelijk bewoners hun reparatieverzoek melden via ons online huurdersportaal Mijn Plavei en zo zelf direct een afspraak inplannen. Onze eigen onderhoudsmedewerkers voerden 18% van de reparaties zelf uit. Overige reparaties werden uitgevoerd door onze onderaannemers.  

grafiek 3
footer huisjes