Selecteer een pagina

< Terug

Nieuw koersplan:
Plavei opent deuren


In 2021 werkten we samen met bewoners,
 belanghouders en ‘inspiratoren’ aan ons nieuwe koersplan. Begin 2022 lanceren we dit plan dat de titel ‘Plavei opent deuren’ heeft meegekregen. Het plan geeft onze medewerkers richting en houvast bij de uitwerking van onze plannen voor de komende jaren en ons handelen in het hier en nu. Maar het plan geeft ook onze partners inzicht in wat zij van ons kunnen en mogen verwachten. We willen een betrouwbare, koersvaste partner zijn die tegelijkertijd flexibel kan inspelen op veranderingen in onze omgeving.

 

We zetten onze deuren
letterlijk én
 figuurlijk wijd open

Ook onze bewoners mogen wat van ons verwachten. We gaan door op de ingeslagen weg en investeren maximaal in onze maatschappelijke opgaven. We gaan zelfs extra investeren op het gebied van leefbaarheid door onze zichtbare aanwezigheid in de wijken en dorpen te verbeteren. We blijven verder investeren in verduurzaming en het betaalbaar houden van de woonlasten van onze bewoners.

Met ons nieuwe koersplan richten we ons vizier op de komende jaren. Het komend jaar zetten we samen onze schouders eronder met als doel onze ambities te realiseren!

Benieuwd naar ons nieuwe koersplan?
Klik op de button hieronder
Veel leesplezier!

Betaalbaarheid – Wonen betaalbaar houden, daar gaan we voor

Beschikbaarheid – Voldoende woningen eerlijk verdelen, best een uitdaging

Wonen met zorg – Kwetsbare bewoners kunnen op ons rekenen

Leefbaarheid – Aan een fijne buurt werken we samen

Duurzaamheid – Energie steken in het verduurzamen van wonen, voor ons vanzelfsprekend

footer huisjes