Selecteer een pagina

< Terug

Volop duurzame uitdagingen

 

Energiebesparende maatregelen
voor onze
 bewoners

De gemeenten Montferland en Zevenaar ontvingen in 2021 een RREW subsidie. Deze subsidie mogen de gemeenten inzetten om huurders en woningeigenaren in de gemeente te stimuleren energie te besparen in hun woning.

In de gemeente Montferland hebben we veel van onze bewoners samen met energieloket AGEM blij gemaakt met een energiebespaarbox. Bewoners konden kiezen uit vier verschillende boxen: elektra, water, gas of een mix. De energiebespaarbox bevat producten waarmee je eenvoudig bespaart op energiekosten. Er werd massaal gereageerd en alle boxen werden vergeven.

In de gemeente Zevenaar konden onze bewoners een cadeaubon aanvragen, die ze mochten besteden bij lokale bedrijven. Om hiermee vervolgens energiebesparende producten te kopen, zoals tochtstrips en ledlampen. Ook hier werden alle beschikbare cadeaubonnen vergeven.

Zonnestroom voor bewoners

Samen met onze bewoners wekken we duurzame energie op en verlagen we op deze wijze de energiekosten. Inmiddels zijn ruim 1.300 van onze grondgebonden woningen voorzien van zonnepanelen. Er is een grote vraag naar. Dagelijks krijgen we verzoeken. Bewoners huren deze zonnepanelen voor 2 euro per paneel. Onder aan de streep zijn bewoners voordeliger uit. Bewoners kunnen zich bij ons melden als ze graag gebruik willen maken van zonnepanelen. We kijken dan of de mogelijkheden er zijn – is het dak bijvoorbeeld geschikt – en vragen meteen ook of buurtbewoners zonnepanelen willen hebben. Naast grondgebonden woningen, kijken we ook of we zonnepanelen kunnen leggen op de (platte) daken van onze appartementencomplexen.

 

Aanleg van een warmtenet

In de Bloemenbuurt in Didam leggen we, samen met de gemeente Montferland en warmtebedrijf Firan, een warmtenet aan. Midden in de wijk wordt de warmte centraal opgewekt en via dit warmtenet naar de woningen gebracht. Het was een heel proces, maar toch hebben we dit in een zeer korte tijd voor elkaar weten te krijgen. Hier zijn we best een beetje trots op. Er is veel aandacht vanuit andere corporaties en gemeenten voor deze daadkracht en samenwerking. Tijdens de Open Energiedag in oktober toonden bezoekers uit onze gemeente en daarbuiten interesse in het systeem. Het warmtenet heeft onze collega Robin Sommers zelfs de nominatie ‘warmtetransitiemaker 2021’ opgeleverd.

We kijken op dit moment naar mogelijkheden voor uitbreiding van het warmtenet met woningen buiten de Bloemenbuurt. We onderzoeken bijvoorbeeld of de 52 woningen die we renoveren in de Molenwijk hiervoor in aanmerking komen. Bij de renovatie houden we in ieder geval rekening met de aanleg van een toekomstig warmtenet. 

 

Duurzaam Angerlo

Ook in Angerlo is duurzaamheid een belangrijk thema. In Angerlo kijkt de energiecoöperatie Angerlo Duurzaam naar de mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming. Wij nemen daar samen met de coöperatie en gemeente Zevenaar deel aan de onderzoeken naar een warmtenet. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt en maakt het dorp een keuze. Verder wordt in 2022 de riolering in het dorp vervangen en het hemelwater afgekoppeld van het riool. Hiermee is Angerlo beter voorbereid op de klimaatveranderingen. Wij nemen deel aan het programma ‘Weet van Water’ om het hemelwater van onze ruim honderd woningen in Angerlo van het riool af te koppelen. Overigens koppelden we in 2021 al een aantal proefwoningen af van het hemelwater, om ervaring op te doen met deze aanpassingen.

 

Meerdere duurzame samenwerkingen

Op verschillende fronten houden wij als Plavei onze duurzame ogen open. Naast genoemde voorbeelden, werken we samen met de gemeenten Montferland en Zevenaar aan verschillende thema’s: aardgasvrij, circulariteit en klimaatadaptatie. We kijken met de gemeente, Baston Wonen en provincie Gelderland naar de mogelijkheden voor ‘regionale warmte’, om daarmee samen naar een duurzame en aardgasvrije toekomst toe te werken. Met de provincie brengen we tevens de mogelijkheden voor circulariteit bij nieuwbouw in kaart en streven we naar een grote mate van circulariteit bij nieuwbouw in 2025.

In de Didamse Bloemenbuurt hebben we het samen met betrokken aannemers voor elkaar gekregen dat 95% van de sloopmaterialen een nieuwe bestemming krijgt in de nieuwbouw of in de bouwstoffenketen.

< Terug 

Energiebespaarboxen voor bewoners

Energiebespaarbox t.w.v. 60 euro

Zonnestroom voor bewoners

Zonnestroom voor bewoners

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Aanleg warmtenet Bloemenbuurt

Warmtenetbuizen

Plaatsing van het wijkproductiestation
in de Bloemenbuurt

footer huisjes