Selecteer een pagina

Bezit in cijfers & grafieken

Aan wie verhuurden we onze woningen, welke huurverhoging voerden we door en waar gaven we ons geld aan uit als je kijkt naar planmatig onderhoud? U leest het op deze pagina.

Aantal betaalbare huurwoningen

Het aantal goedkope en betaalbare huurwoningen dat beschikbaar komt bij mutatie is toegenomen. Het aandeel middeldure en dure huur is afgenomen. Dit heeft verschillende oorzaken. Deels heeft dit te maken met de woningen die vrijkomen en de daaraan gekoppelde huurprijzen. Daarnaast is het energielabel van woningen door de nieuwe systematiek NTA 8800 gewijzigd. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de huur.

Hierdoor hebben we meer woningen beschikbaar gekregen voor huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag. We monitoren deze ontwikkeling nauwlettend en stellen indien nodig ons huurprijsbeleid bij. Dit doen we omdat we ook voldoende woningen beschikbaar willen krijgen voor huishoudens met een iets hoger inkomen die ook tot onze doelgroep behoren.

grafiek 1
grafiek 4

 

Planmatig onderhoud

Om onze woningen en gebouwen in goede staat te houden of te brengen, voeren we planmatig onderhoud uit. Met planmatig onderhoud zorgen we dat de kwaliteit van ons vastgoed op niveau blijft zodat de huurder er prettig en comfortabel kan wonen. We onderhouden ons vastgoed voortdurend. Omdat we dat met enige regelmaat doen en dit onderhoud vooraf kunnen plannen, noemen we het planmatig onderhoud. In 2021 investeerden we in de onderdelen hiernaast.

 

 

Ontwikkelingen woningvoorraad

Verduurzamen van ons bezit staat hoog op de agenda. Slechtere energielabels werken we weg; nieuwbouw wordt energiezuinig. Afgelopen jaar verduurzaamden we woningen in de Bloemenbuurt en Molenwijk. Ook legden we op vele woningen zonnepanelen. De komende jaren blijft onze focus op transformatie en verduurzaming. Door de wijziging van de systematiek van de energielabeling is de vergelijking met 2020-2021 lastiger te maken.
Na het berekenen van het nieuwe energielabel valt deze volgens de nieuwe methodiek soms minder goed uit. Bij een minder goed energielabel passen wij de huurprijs naar beneden aan.

grafiek 1
grafiek 3

 

Ons woningbezit

Plavei verhuurt 4.223 eenheden. Het overgrote deel van onze vastgoedportefeuille bestaat uit woningen. Daarnaast verhuren we ook ander vastgoed zoals zorgvastgoed en parkeerplaatsen. Driekwart van onze woningen is gelegen in de kernen Didam en ’s-Heerenberg.

 

Nieuwe keuken, badkamer of toilet

We vervangen sinds 2016 badkamers, keukens en toiletten op verzoek van de huurder. Dit noemen we ‘vraaggestuurd onderhoud’. Als de badkamer, keuken of het toilet is afgeschreven, is de vervanging gratis. Wanneer dat niet zo is, betaalt de bewoner een gedeelte zelf.
We vinden het belangrijk dat alle bewoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen hun woning. We brengen dit dan ook op verschillende wijze onder de aandacht, zoals in onze bewonerskrant. Helaas in 2022 ondervonden we nog steeds veel last van de coronacrisis. We konden hierdoor minder werkzaamheden verrichten in de woning.

In 2021 maakten we 142 huishoudens blij met een nieuw keukenblok (47), gehele keuken (33) of toilet (30) en/of badkamer (32). 

grafiek 3
grafiek 3

Rookmelders plaatsen in woningen

Woningen moeten vanaf 1 juli 2022 op elke woonverdieping minimaal één goedwerkende en veilige rookmelder hebben hangen. Dit is wettelijk verplicht. Huurwoningen die na 2003 zijn gebouwd hebben al rookmelders. Bij woningen die voor 2003 zijn gebouwd, is dat niet altijd het geval.

In oktober 2021 zijn we daarom begonnen met het plaatsen van rookmelders. Dertig procent van onze woningen zijn inmiddels voorzien van rookmelders, de rest volgt in 2022. We kiezen voor rookmelders waar de batterij gedurende de gehele levensduur (tien jaar) niet vervangen hoeven te worden. Dit is praktisch én duurzaam.

Eind juni 2022 zijn al onze woningen voorzien van goedwerkende en veilige rookmelders. 

< Terug

footer huisjes